Logoart

Palvelutarjottimella hoitolassani on Logoart yksilöohjausta tai pienessä ryhmässä työskentelyä, pidän myös kursseja tilauksesta ja kansalaisopiston kautta. Kurssien aiheita mm: ”Väriä syksyyn – iloa elämään”, ”Voimaannuttava maalaaminen” ja ”Elämänkaarimaalaus/-työskentely”.

Mitä on Logoart?

Logoart taideterapiamenetelmän tavoitteena on aktivoida ihmisen omat parantavat voimat.

Menetelmän kehittäjä, Marianne da Silva Prado kertoo kirjassa LogoArt – taiteen avulla kohti tarkoitusta: ”Paperi on turvallinen taistelukenttä harjoitella vastustajien kanssa. Se kestää, eikä maalatessa satuteta muita. Paperilla me kohtaamme vahvat ja heikot puolemme. Voimme harjoittaa itseämme tietoisempaan suuntaan.” 

Keskeisiä työskentelytapoja on kolme:

  • Märkää märälle maalaus
  • Muotopiirustus
  • Savimuotoilu

Työskentelyn tavoitteena on saada ihminen näkemään mitä on tekemässä ja oivaltamaan muutoksen mahdollisuus.

Logoartissa tulkitsijana toimii asiakas itse, terapeutti voi esittää kysymyksiä. Tämä johtuu siitä, että vain asiakas itse voi tietää mitä jokin väri tai kuva hänelle merkitsee. Terapeutti ohjaa työskentelyssä eteenpäin. Kun asiakas haluaa keskustella työn herättämistä ajatuksista, voidaan siihen paneutua logoterapian kehyksessä.

Logoartista voi olla apua mm.

stressiin

keskittymisvaikeuksiin

työssä jaksamiseen

ihmissuhdeongelmiin

tunteiden käsittelyyn

uuteen elämäntilanteeseen sopeutumiseen

muutosprosessin työstämiseen

kriisien ja traumojen läpikäymiseen

luovuuden lisäämiseen

mielen, tunteiden ja kehon tasapainottamiseen

Logoart on tutkimusmatka itseen, se sopii kaiken ikäisille. Usein asiakas ensimmäisellä kerralla kertoo, että ei osaa piirtää tai maalata, mutta käytännössä kaikki osaavat. Sillä asiakas ei maalaa terapeuttia varten, eikä tavoitteena ole taiteen tekeminen. Lopputulosta tärkeämpi on prosessi eli miten siihen päädyttiin.